МЕНЮ
СТОМАТОЛОЗИ
 
   

Лаборатория "ЕМИЛИ" работи усилено за налагането на изцяло керамичните възстановявания като най-висша форма на естетика, биосъвместимост, красота, комфорт на пациента и не на последно място - здравина, надеждност и дълъг живот на конструкциите.

Въпросът дали конструкциите от чиста керамика са достатъчно надеждни, така както тези от металокерамика, за нас отдавна не стои на дневен ред, защото отговорът е твърдо и недвусмислено "ДА". Колкото по-бързо този факт бъде асимилиран от българското стоматологично съсловие, толкова повече щастливи и благодарни пациенти ще имаме.

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ - ЧИСТА КЕРАМИКА (VITA Zahnfabrik)

Основна информация
Препарация на корони
Препарация на корони - Горен зъб
Препарация на корони - Долен зъб (премолари и молари)
Препарация на инлеи и онлеи
Препарация на фасети
Препарационни комплекти и инструменти
Как трябва да изглежда отпечатъкът за безметални възстановявания?
Циментиране на VITA In-Ceram оксид керамики

В случаи на протезиране с изцяло керамични корони трябва да се препарира прагово, с дъговиден или хоризонтален праг със заоблен вътрешен ъгъл по целия периметър на пънчето. Целта е да се получи кръгообразен праг с дълбочина 1мм. Вертикалният препарационен ъгъл трябва да е поне 3°. Всички преходи от аксиалната към оклузалната или инцизалната повърхност трябва да бъдат загладени. Непроменливата и гладка повърхност са препоръчителни. Моделирани с восък (wax-up) или предварително подготвени силиконови ключове са препоръчителни за правилно диагностициране и избягване на грешно ориентирана препарация.

хоризонтален праг със заоблен вътрешен ъгъл дъговидна препарация
неправилна
прагова препарация
тангенциалната препарация
е забранена

нагоре


ПРЕПАРАЦИЯ НА КОРОНИ
(с любезното съдействие на
Проф. Д-р Шпикерман, Аахен, Германия)

Теоретично разделяне в три секции на непрепарирана лабиална повърхност на зъбната коронка.
Препариране на две ориентирани в дълбочина бразди върху лабиалната повърхност с дълбочинно ориентиран пилител за набраздяване.
Препарация на палатиналната страна с набраздяване в дълбочина.
Препарация на две инцизални ориентирани в дълбочина
вдлъбнатини. След препарацията инцизално отнетата зъбна тъкан трябва да е най-малко 1,5мм, а оклузално отнетата тъкан трябва да е най-малко 2мм.
Състоянието след изпиляване на ориентировъчните вдлъбнатини.
Отнемане на твърдата зъбна тъкан паралелно през инцизалната трета от лабиалната повърхност между втората и третата ориентировъчна вдлъбнатина.
Отнемане на твърдата зъбна тъкан в областта на лабиалната повърхност между първата и втората вдлъбнатина, така че да има паралел с пътя на вмъкване на бъдещата корона.
Правилно ориентирана препарация на лабиалната повърхност в две равнини.
Грешна препарация на лабиалната повърхност: препарацията в една равнина довежда до недостатъчно отнемане на зъбна тъкан. Това е причина за недостатъчна дебелина на кепето и води до фрактура на коронката.
Неправилна препарация на лабиалната повърхност: риск от разрушаване на пулпата.
Оформяне на прага в апроксималната зона. Отнетата зъбна субстанция трябва да е най-малко 1мм.
Използване на стъпаловиден пилител с ограничител на дълбочината и заоблени връхчета. Този пилител се използва за оптимизиране на позицията и качеството на подготвения праг – със заоблен вътрешен ъгъл и премахва възходящия външен ръб.
Препариране на палатиналната повърхност на инцизалната и централната трета от зъба.
Бележка: Праговите препарации със своята специфичност, индивидуланост и характерни врязвания, осигуряват и добра механична ретенция.
Ситуацията след като препарацията е завършена.
Заглаждане и заобляне на инцизалния ръб в следствие на работа с пилители с остър връх, посредством главообразен пилител.
Редуцирането на зъбните тъкани в инцизалния участък трябва да е минимум 1,5мм и в оклузалния съответно 2мм.

нагоре


ПРЕПАРАЦИЯ на корони - ГОРЕН ЗЪБ

• Минимална дебелина в инцизалната област – 1,5мм
• Минимална дебелина на стените на периферията на короната – 1,0мм
• Минимална дебелина на заострения марджин на короната – 0,8мм

нагоре


ПРЕПАРАЦИЯ на корони - ДОЛЕН ЗЪБ
(премолари и молари)

• Минимална дебелина на керамиката в най-дълбоката точка но
центалната фисура – 1,5мм
• Минимална дебелина на керамиката при туберкулите – 2мм
• Минимална дебелина на стените на периферията на короната – 1,0 – 1,5мм
• Минимална дебелина на заострящия се марджин на короната – 0,8мм

нагоре


ПРЕПАРАЦИЯ НА ИНЛЕИ И ОНЛЕИ

Препарация с формата на кутия със ясно изразен марджин е
препоръчителна.

Правила при възстановяване с керамичен инлей:

- минимална дълбочина от дъното до централната фисура – 1,5мм
- минимална дълбочина при марджина на кавитета – 2мм
- ако марджина на кавитета лежи близо до върха на туберкула – 2,5мм
- минимална дълбочина на апроксималния праг – 1,5мм
- шиечния праг не трябва да има контакт със съседния зъб.
- ъгълът между латералната стена в апроксималната част на кавитета и апроксималната повърхност трябва да е по-голям и/ли равен на 60°.
Същите правила трябва да се спазят при възстановяване с онлеи.
- минималната дебелина при препариране на туберкул трябва да бъде – 1,5мм

нагоре


ПРЕПАРАЦИЯ НА ФАСЕТИ

При препариране за фасети трябва да се съблюдава спецификата и индивидуалните възможности на всеки един от керамичните материали, които ще бъдат използвани.

Препарационните параметри са базирани на следните конкретни правила:
- предпазване на виталитета на пулпата
- достатъчно отнемане на твърда зъбна субстанция за осигуряване на необходимата естетика съобразно спецификата на избрания керамичен материал
- съобразяване с периодонталната профилактика

Правила при възстановяване с керамични фасети:

• Лабиална зона
- средно отнемане лабиално : 0,5мм
- прогресията на вестибуларния контур на зъба трябва да се поддържа

• Цервикална зона
- оформя се тънък дъгообразен или стъпаловиден праг супрагингивално

• Апроксимална зона
- оформете апроксималните марджини
- “седловидната форма” може да е обширна
- естествената контактна точка е добре да бъде запазена, ако е възможно
• Инцизална зона
- лабио-инцизална вдлъбнатина без удължение (1)
- тънкото редуциране на режещия ръб позволява по-солиден керамичен ръб даващ възможност за по-добра индивидуализация на фасетата (2)
- за удължаване, отстранете коничния режещ инцизален ръб (3)

нагоре


ПРЕПАРАЦИОННИ КОМПЛЕКТИ И ИНСТРУМЕНТИ
(за всички видове безметални възстановявания)

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG . P.O. Box 160 . 32631 Lemgo
Phone (+ 49 52 61) 701 - 0 . Fax (+ 49 52 61) 701 - 289
www.kometdental.de
Hager & Meisinger GmbH . 41468 Neuss
Phone (+ 49 21 31) 20 120 . Fax (+ 49 21 31) 20 12 222
www.meisinger.de
   
   

нагоре


КАК ТРЯБВА ДА ГЛЕЖДА ОТПЕЧАТЪКЪТ ЗА БЕЗМЕТАЛНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ? (за начинаещи)

Контролът върху качеството на отпечатъка е от изключително значение.

нагоре


ЦИМЕНТИРАНЕ на VITA In-Ceram ОКСИД КЕРАМИКИ

Конвенционално циментиране

Цинкфосфатни цименти

Индикации:
- само за ALUMINA & ZIRCONIA корони и мостове

Сравнени с останалите цименти, цинкфосфатните са относително опакерни и са до голяма степен разтворими.

Гласйономерни цименти

Индикации:
- за SPINELL, ALUMINA, ZIRCONIA корони
- за ALUMINA, ZIRCONIA мостове
- за пациенти проявяващи алергии към адхезивните композити
- в случаи, когато мястото на поставяне не може да се подсуши напълно

Примерни гласйономерни цименти:
Fuji I Capsule Glass Ionomer Luting Cement (GC)
Ketac-Cem Aplicap (3M Espe)

Адхезивно циментиране

Индикации:
- всички In-Ceram възстановявания

Тези модифицирани BIS-GMA композитни цименти съдържат адхезивен фосфатмономер, който оформя дълготрайна връзка с оксидкерамиката на VITA In-Ceram. Различните ТС (с цветовете на естествени зъби) са особено транслуцентни и по тази причина са изключително подходящи за високо естетични възстановявания.

Клинични процедури:
- поставете гумен ограничител, за да запазите мястото на лечение сухо
- поставете контролно лабораторния продукт
- след замърсяването му със слюнка, трябва да бъде почистен в органичен разтворител (хлороформ, ацетон, алкохол) в ултразвуков апарат
- следвайте стриктно инструкциите на производителя
- VITA препоръчва използването на адхезивни системи за оптимизиране на връзката към зъбната тъкан

VITA Zahnfabrik препоръчва циментите PANAVIA 21 TC или PANAVIA F 2.0 (Kuraray).

нагоре

--------------------
Превод © Александър Савов, EMILI Dental LAB
Изображения © VITA, Wieland, Dentsply, Wolceram
Забранено е използването на целия текст или на части от него в печатна или електронна форма без изричното писмено съгласие на EMILI Dental LAB.

 
 
за нас | новости | фотогалерия | In-Ceram | стоматолози | връзки | контакт
(c) 2007-2011 EMILI Dental LAB. (c) 2007-2011 [xt]. All Rights Reserved